Zaproszenie na sesję 22.11.202218.11.2022

Zaproszenie na sesję 22.11.2022

18.11.2022

Rogowo, dnia 18.11.2022 r.

Pan(i)


Mieszkańcy Gminy Rogowo

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2022 r.  
o godz. 1300  w sali narad Urzędu Gminy w Rogowie odbędzie się XLIV nadzwyczajna sesja VIII kadencji  Rady Gminy Rogowo z następującym porządkiem obrad: 

1. Sprawy organizacyjne :
 a) otwarcie obrad  XLIV sesji i stwierdzenie quorum,
 b) przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał:
 a) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2022 rok.
 b) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
        budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
        ewidencji zabytków.
3. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
4. Zakończenie obrad sesji.      

Przewodniczący Rady Gminy
       Marek Długokęcki

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (18 listopada 2022)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 listopada 2022, 21:00:05)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (18 listopada 2022, 21:01:10)
Zmieniono: formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 63