string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr IV/26/2019Rady Gminy Rogowoz dnia 7 lutego 2019w sprawie Statutu Gminy Rogowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 , poz. 1432 i poz. 2500)

Uchwała nr IV/26/2019
Rady Gminy Rogowo
z dnia 7 lutego 2019


w sprawie Statutu Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 , poz. 1432 i poz. 2500)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Rogowo stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego .Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Uzasadnienie i załącznik. (410kB) pdf


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 marca 2019, 12:58:31)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (20 marca 2019, 13:01:14)
Zmieniono: poprawiono opis załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 632