Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 156) starsze aktualności »Inf. o możliwości zapoznania się z dokumentacją związaną z wydaniem dec. o oddziaływaniu na środowisko dla przed. polegającego na budowie budynku-chlewni o obsadzie 990 szt. tucznika na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo,

27.03.2024

Inf. o możliwości zapoznania się z dokumentacją związaną z wydaniem dec. o oddziaływaniu na środowisko dla przed. polegającego na budowie budynku-chlewni o obsadzie 990 szt. tucznika na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo,Budowa chlewni o obsadzie 990 szt. tucznika oraz zmianie budynku na budynek inwentarski – chlewnię o obsadzie 990 szt. tucznika (138,6 DJP) na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypiński, wnioskodawca uzupełnił raport

27.03.2024

Budowa chlewni o obsadzie 990 szt. tucznika oraz zmianie budynku na budynek inwentarski – chlewnię o obsadzie 990 szt. tucznika (138,6 DJP) na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypiński, wnioskodawca uzupełnił raportDot. właściciela działki nr ewid. 75/16, w miejscowości Ruda, znak sprawy Og.6730.31A.2024, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie.

27.03.2024

Dot. właściciela działki nr ewid. 75/16, w miejscowości Ruda, znak sprawy Og.6730.31A.2024, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie.Zaproszenie na sesję 28.03.2024 r.

19.03.2024

Zaproszenie na sesję 28.03.2024 r.Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 22.03.2024 roku

19.03.2024

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 22.03.2024 rokuZaproszenie na sesję 27.02.2024 r.

20.02.2024

Zaproszenie na sesję 27.02.2024 r.Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 23.02.2024 roku

20.02.2024

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 23.02.2024 rokuZaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 21.12.2023 roku

14.12.2023

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 21.12.2023 rokuZaproszenie na sesję 28.12.2023 r.

14.12.2023

Zaproszenie na sesję 28.12.2023 r.Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 27.11.2023 roku

22.11.2023

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 27.11.2023 rokuZaproszenie na sesję 28.11.2023

22.11.2023

Zaproszenie na sesję 28.11.2023Zaproszenie na sesję 30.10.2023

24.10.2023

Zaproszenie na sesję 30.10.2023Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 27.10.2023 roku

23.10.2023

Zaproszenie na posiedzenia komisji w dniu 27.10.2023 rokuOgłoszenie w sprawie przepr. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rogowo w spr. Rocznego Programu Współpracy Gminy Rogowo z org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pożytku pub. i o wolontariacie, na ro

18.10.2023

Ogłoszenie w sprawie przepr. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rogowo w spr. Rocznego Programu Współpracy Gminy Rogowo z org. pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dział. pożytku pub. i o wolontariacie, na roZaproszenie na sesję 11.10.2023

05.10.2023

Zaproszenie na sesję 11.10.2023Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - kultura

19.09.2023

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - kulturaOgłoszenie o naborze do komisji konkursowej - ratownictwo

19.09.2023

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - ratownictwoWójt Gminy Rogowo działając na podstawie art. 13...ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rogowo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania działań patriotycznych w 2023

08.09.2023

Wójt Gminy Rogowo działając na podstawie art. 13...ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rogowo w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania działań patriotycznych w 2023Wójt Gminy Rogowo działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności ...ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rogowo w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku.

08.09.2023

Wójt Gminy Rogowo działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności ...ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rogowo w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2023 roku.Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu 'Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością' dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

05.09.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu 'Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością' dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 156) starsze aktualności »