Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 729) starsze obwieszczenia »Inwestycja polegająca na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 75/2 położonej w obrębie Ruda, gm. Rogowo

10.06.2024

Inwestycja polegająca na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 75/2 położonej w obrębie Ruda, gm. RogowoDot. działki nr ewid. 143/3 w miejscowości Lasoty.

10.06.2024

Dot. działki nr ewid. 143/3 w miejscowości Lasoty.Dot. Zaw z dnia 05.06.2024 r. znak Og.6730.71.2024 o ... w spr. wydania dec. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na bud. budynku mieszk. jednorodzinnego, budynku gospodarczego i piwnicy na terenie nr 50/23, obręb Pinino.

05.06.2024

Dot. Zaw z dnia 05.06.2024 r. znak Og.6730.71.2024 o ... w spr. wydania dec. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na bud. budynku mieszk. jednorodzinnego, budynku gospodarczego i piwnicy na terenie nr 50/23, obręb Pinino.Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 04.06.2024

04.06.2024

Obwieszczenie Starosty Rypińskiego z dnia 04.06.2024Dot. zaw. znak Og.6730.52.2024 w sprawie wniosku dot. wydania decyzji o war. zab. dla inwestycji...budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowego oraz budynku gospodarczego, na terenie dz. nr 2/12, położonej w miejscowości Rogowo.

31.05.2024

Dot. zaw. znak Og.6730.52.2024 w sprawie wniosku dot. wydania decyzji o war. zab. dla inwestycji...budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku garażowego oraz budynku gospodarczego, na terenie dz. nr 2/12, położonej w miejscowości Rogowo.Dot. właściciela działki nr ewid. 134 w miejscowości Huta.

31.05.2024

Dot. właściciela działki nr ewid. 134 w miejscowości Huta.Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gminnej oczyszczalni ścieków na terenie części działek nr 234 i 230, obręb geodezyjny Rogowo oraz części działki 89, obręb geodezyjny Rojewo, gmina Rogowo

28.05.2024

Lokalizacja inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gminnej oczyszczalni ścieków na terenie części działek nr 234 i 230, obręb geodezyjny Rogowo oraz części działki 89, obręb geodezyjny Rojewo, gmina RogowoZawiadomienie dla stron postępowania w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 990 szt. na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypiński

23.05.2024

Zawiadomienie dla stron postępowania w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 990 szt. na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypińskiZawiadomienie dla społeczeństwa w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 990 szt. na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypiński

23.05.2024

Zawiadomienie dla społeczeństwa w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie 990 szt. na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypińskiUstalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną na działce nr 99/7 położonej w obrębie Charszewo, gm. Rogowo.

23.05.2024

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną na działce nr 99/7 położonej w obrębie Charszewo, gm. Rogowo.Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 82/11 położonej w obrębie Rogowo, gm. Rogowo.

23.05.2024

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 82/11 położonej w obrębie Rogowo, gm. Rogowo.lokalizacja inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku biblioteki na działkach o numerach ewidencyjnych 389/2, 389/3, 389/4 i 389/5 obręb Rogowo, gmina Rogowo

20.05.2024

lokalizacja inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku biblioteki na działkach o numerach ewidencyjnych 389/2, 389/3, 389/4 i 389/5 obręb Rogowo, gmina RogowoDot. właściciela działki nr ewid. 75/16 w miejscowości Ruda.

15.05.2024

Dot. właściciela działki nr ewid. 75/16 w miejscowości Ruda.Dot. właścicieli dz. nr 184 w miejscowości Pręczki, znak sprawy Og.6730.77.2024 wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

14.05.2024

Dot. właścicieli dz. nr 184 w miejscowości Pręczki, znak sprawy Og.6730.77.2024 wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.Inwestycja celu publicznego polegającego na budowie trzech altan w ramach rewitalizacji parku w Sosnowie na terenie części działki nr 165/33, obręb geodezyjny Sosnowo 0023, gmina Rogowo.

07.05.2024

Inwestycja celu publicznego polegającego na budowie trzech altan w ramach rewitalizacji parku w Sosnowie na terenie części działki nr 165/33, obręb geodezyjny Sosnowo 0023, gmina Rogowo.Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie gminnej oczyszczalni ścieków na terenie części działek nr 234 i 230, obręb geodezyjny Rogowo oraz części działki 89, obręb geodezyjny Rojewo, gmina Rogowo.

07.05.2024

Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie gminnej oczyszczalni ścieków na terenie części działek nr 234 i 230, obręb geodezyjny Rogowo oraz części działki 89, obręb geodezyjny Rojewo, gmina Rogowo.Dot. właścicieli działki nr ewid. 415, w miejscowości Rogowo, znak sprawy Og.6730.2.2024

07.05.2024

Dot. właścicieli działki nr ewid. 415, w miejscowości Rogowo, znak sprawy Og.6730.2.2024Inwestycja celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek o numerach ewidencyjnych 29/4, 40, 192, 31/14, 30/1 oraz działce 31/13 obręb Pinino, gmina Rogowo

06.05.2024

Inwestycja celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na częściach działek o numerach ewidencyjnych 29/4, 40, 192, 31/14, 30/1 oraz działce 31/13 obręb Pinino, gmina RogowoDot. właścicieli działki nr ewid. 143/3 w miejscowości Lasoty, znak sprawy Og.6730.31.2024

06.05.2024

Dot. właścicieli działki nr ewid. 143/3 w miejscowości Lasoty, znak sprawy Og.6730.31.2024Zaw. Og.6730.31A.2024 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego, na dz. nr ewid. 75/2, położonej w miejscowości Ruda

26.04.2024

Zaw. Og.6730.31A.2024 o zgromadzeniu materiałów dowodowych w spr. wniosku dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego, na dz. nr ewid. 75/2, położonej w miejscowości RudaObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 729) starsze obwieszczenia »