Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 551) starsze obwieszczenia »Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej, na terenie działki nr ewid. 111/29, położonej w miejscowości Charszewo, gmina Rogowo

01.06.2023

Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej, na terenie działki nr ewid. 111/29, położonej w miejscowości Charszewo, gmina RogowoBudowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na częściach działek o numerach ewidencyjnych 77, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9 obręb Charszewo oraz częściach działek ewidencyjnych o numerach 74/1 i 72/1 obręb Pinino, gmina R

25.05.2023

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na częściach działek o numerach ewidencyjnych 77, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9 obręb Charszewo oraz częściach działek ewidencyjnych o numerach 74/1 i 72/1 obręb Pinino, gmina R„Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby” - zakończenie postępowania

25.05.2023

„Rozbudowa drogi gminnej nr 120535C Czumsk Duży – Szczerby” - zakończenie postępowaniaNadbudowa i przebudowa przyszkolnej oficyny na części działki o numerze ewidencyjnym 172 obręb Nadróż, gmina Rogowo

24.05.2023

Nadbudowa i przebudowa przyszkolnej oficyny na części działki o numerze ewidencyjnym 172 obręb Nadróż, gmina RogowoBudowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej na działce o numerze ewidencyjnym 380 obręb Kosiory, gmina Rogowo.

22.05.2023

Budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej na działce o numerze ewidencyjnym 380 obręb Kosiory, gmina Rogowo.„Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty” - postanowienie ...o sprostowaniu oczywistej pomyłki...

22.05.2023

„Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty” - postanowienie ...o sprostowaniu oczywistej pomyłki...„Budowa farmy fotowoltaicznej „Nadróż” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działki o nr ewidencyjnym 1/4 w obrębie Nadróż, gmina Rogowo”. - została wydana decyzja

22.05.2023

„Budowa farmy fotowoltaicznej „Nadróż” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działki o nr ewidencyjnym 1/4 w obrębie Nadróż, gmina Rogowo”. - została wydana decyzja„Budowa farmy fotowoltaicznej „Nadróż” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działki o nr ewidencyjnym 1/4 w obrębie Nadróż, gmina Rogowo”. - wydanie decyzji

22.05.2023

„Budowa farmy fotowoltaicznej „Nadróż” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na części działki o nr ewidencyjnym 1/4 w obrębie Nadróż, gmina Rogowo”. - wydanie decyzjiZmiana decyzji Og.6733.19.2022 z dnia 02.02.2023 r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie linii kablowej nN 0,4 kV z szafką pomiarową, na terenie działek nr 259, 56/2, 49/38, 49/47, 49/7, obręb Huta, gmina Rogo

19.05.2023

Zmiana decyzji Og.6733.19.2022 z dnia 02.02.2023 r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie linii kablowej nN 0,4 kV z szafką pomiarową, na terenie działek nr 259, 56/2, 49/38, 49/47, 49/7, obręb Huta, gmina RogoZawiadomienie o zgromadzonych mat...w sprawie wniosku ...na budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz garażu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek nr ewid. 82/2 oraz 82/3, położonych w miejscowości Rogowo, gmina Rogow

17.05.2023

Zawiadomienie o zgromadzonych mat...w sprawie wniosku ...na budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz garażu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek nr ewid. 82/2 oraz 82/3, położonych w miejscowości Rogowo, gmina Rogow„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo” - wszczęcie postępowania

16.05.2023

„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo” - wszczęcie postępowaniaRewitalizacja parku w Sosnowie polegającej w szczególności na budowie altany, montażu oświetlenia i monitoringu na działce o numerze ewidencyjnym 165/33 obręb Sosnowo, gmina Rogowo

15.05.2023

Rewitalizacja parku w Sosnowie polegającej w szczególności na budowie altany, montażu oświetlenia i monitoringu na działce o numerze ewidencyjnym 165/33 obręb Sosnowo, gmina RogowoDecyzja ...polegającego na przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV i budowie linii kablowej nn 0,4 kV na częściach działek o numerach ewidencyjnych 65/6, 87/2, 86/5, 87/1, 98/1, 99/3, 121/1, 86/3, 86/5, 115/3, 61/5 obręb Pinino, gmina Rogowo

15.05.2023

Decyzja ...polegającego na przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV i budowie linii kablowej nn 0,4 kV na częściach działek o numerach ewidencyjnych 65/6, 87/2, 86/5, 87/1, 98/1, 99/3, 121/1, 86/3, 86/5, 115/3, 61/5 obręb Pinino, gmina Rogowo„Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty”. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

15.05.2023

„Przebudowa drogi gminnej nr 120531C Sosnowo - Narty”. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachZawiadomienie końcowe w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instaklacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rogowo na wniosek MPGK 'Empegek'.

12.05.2023

Zawiadomienie końcowe w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instaklacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rogowo na wniosek MPGK 'Empegek'.Obwieszczenie Komisji Likwidacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie , Gmina Rogowo

10.05.2023

Obwieszczenie Komisji Likwidacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie , Gmina RogowoBudowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na częściach działek o numerach ewidencyjnych 77, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9 obręb Charszewo oraz częściach działek ewidencyjnych o numerach 74/1 i 72/1 obręb Pinino

10.05.2023

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na częściach działek o numerach ewidencyjnych 77, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9 obręb Charszewo oraz częściach działek ewidencyjnych o numerach 74/1 i 72/1 obręb PininoPonowne wystąpieniu o opinię... w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu o powierzchni 1,25 ha na działce nr ewidencyjny 31, obr

08.05.2023

Ponowne wystąpieniu o opinię... w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wylesieniu mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu o powierzchni 1,25 ha na działce nr ewidencyjny 31, obrCel publiczny - nadbudowa i przebudowa przyszkolnej oficyny na części działki o numerze ewidencyjnym 172 obręb Nadróż, gmina Rogowo

05.05.2023

Cel publiczny - nadbudowa i przebudowa przyszkolnej oficyny na części działki o numerze ewidencyjnym 172 obręb Nadróż, gmina RogowoLokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej na działce o numerze ewidencyjnym 380 obręb Kosiory, gmina Rogowo

04.05.2023

Lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej na działce o numerze ewidencyjnym 380 obręb Kosiory, gmina RogowoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 551) starsze obwieszczenia »