Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 405) starsze obwieszczenia »Wydanie decyzji ...„Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż – Lasoty od 0+000 do 1+500”.

17.08.2022

Wydanie decyzji ...„Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż – Lasoty od 0+000 do 1+500”.Toczące się postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 28/14, 28/9, 28/10, 28/11, 28/2,

12.08.2022

Toczące się postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 28/14, 28/9, 28/10, 28/11, 28/2,Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce nr ew. 85 obręb 0004 Charszewo, gmina Rogowo. - odmawiającej ...

12.08.2022

Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce nr ew. 85 obręb 0004 Charszewo, gmina Rogowo. - odmawiającej ...Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce nr ew. 85 obręb 0004 Charszewo, gmina Rogowo

12.08.2022

Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego w systemie ściółkowym na działce nr ew. 85 obręb 0004 Charszewo, gmina RogowoBudowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8 ... odmawiającej ...

12.08.2022

Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8 ... odmawiającej ...Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8

12.08.2022

Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8Wydanie ...zawiadomienia ...o zgromadzeniu mat. ...zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,0 MW, na terenie działek nr ewid. 64 i 99 położonych w miejscowości Borowo, gmina Rog

10.08.2022

Wydanie ...zawiadomienia ...o zgromadzeniu mat. ...zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,0 MW, na terenie działek nr ewid. 64 i 99 położonych w miejscowości Borowo, gmina RogPostępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 203/3, 204/2 i 205/2 w obrębie Puszcza Rządowa, Gmina Rypin”

08.08.2022

Postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 203/3, 204/2 i 205/2 w obrębie Puszcza Rządowa, Gmina Rypin”Zawiadomienie o wydaniu w dniu 18.07.2022 roku decyzji ...budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, obręb Huta, gmina Rogowo

01.08.2022

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 18.07.2022 roku decyzji ...budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, obręb Huta, gmina RogowoZawiadamienie o wydaniu w dniu 27 lipca 2022 roku decyzji znak Og.6730.5.2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, na terenie działki nr 259, obręb Borowo, gmina Rogowo.

27.07.2022

Zawiadamienie o wydaniu w dniu 27 lipca 2022 roku decyzji znak Og.6730.5.2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, na terenie działki nr 259, obręb Borowo, gmina Rogowo.Wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przydrożnego witacza, na terenie działki nr 3067, obręb Szczerby, gmina Rogowo

27.07.2022

Wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przydrożnego witacza, na terenie działki nr 3067, obręb Szczerby, gmina RogowoWszczęcie postepowania ...oraz o wystąpieniu o opinię ...udowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 167/5, 167/6, 193/2 w obrębie Pręczki oraz na działce o nr ewidencyjny

26.07.2022

Wszczęcie postepowania ...oraz o wystąpieniu o opinię ...udowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 167/5, 167/6, 193/2 w obrębie Pręczki oraz na działce o nr ewidencyjnyPostępowanie w sprawie wydania decyzji ...dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 28/14, 28/9, 28/10, 28/11, 28/2, 29/1, obręb Huta Chojno, gmina Rogowo.

25.07.2022

Postępowanie w sprawie wydania decyzji ...dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 28/14, 28/9, 28/10, 28/11, 28/2, 29/1, obręb Huta Chojno, gmina Rogowo.O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż – Lasoty od 0+000 do 1+500”.

25.07.2022

O zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż – Lasoty od 0+000 do 1+500”.Zawiadamiam o zakończeniu post. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nier. położonej w miejscowości Nadróż, ...działką o nr 41/16, stanowiącą własność Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomość Nr 13 w Nadrożu

22.07.2022

Zawiadamiam o zakończeniu post. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nier. położonej w miejscowości Nadróż, ...działką o nr 41/16, stanowiącą własność Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomość Nr 13 w NadrożuWydana została ...decyzja ...w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunk...Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Huta Chojno I w miejscowości Huta Chojno. ..., powiat rypiński, gmina Rogowo, obręb 0008 Huta Chojno, działki nr 154/7, 154

22.07.2022

Wydana została ...decyzja ...w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunk...Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Huta Chojno I w miejscowości Huta Chojno. ..., powiat rypiński, gmina Rogowo, obręb 0008 Huta Chojno, działki nr 154/7, 154Zakończeniu postępowania...„Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8

19.07.2022

Zakończeniu postępowania...„Budowa hali magazynowej z funkcją zbierania odpadów, zlokalizowanej w m. Rojewo gm. Rogowo w obrębie działek ewidencyjnych oznaczonych nr 632/8Zawiadomienie o wydaniu decyzji ...budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, obręb Huta, gmina Rogowo

18.07.2022

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ...budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi, na terenie działek nr 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/6, 160/7, 160/8, 160/9, 160/10, obręb Huta, gmina RogowoZawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię...Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 37/1 w obrębie Kosiory, gm. Rogowo

14.07.2022

Zawiadomienie...o wszczęciu postepowania oraz wystąpieniu o opinię...Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 37/1 w obrębie Kosiory, gm. RogowoZgromadzenie materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, na terenie działki nr ewid. 259 w obrębie Borowo.

12.07.2022

Zgromadzenie materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW, na terenie działki nr ewid. 259 w obrębie Borowo.Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 405) starsze obwieszczenia »