Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 585) starsze obwieszczenia »Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 95/1 obręb Stary Kobrzyniec, gmina Rogowo

12.09.2023

Inwestycja celu publicznego polegająca na budowie garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 95/1 obręb Stary Kobrzyniec, gmina RogowoInwestycja celu publicznego polegającego na budowie chodnika na częściach działek o numerach ewidencyjnych 295/2, 264, 295/5, 296/1, 270, 265/1, 262/1, 261, 260, 254/1 obręb Rogowo, gmina Rogowo;

11.09.2023

Inwestycja celu publicznego polegającego na budowie chodnika na częściach działek o numerach ewidencyjnych 295/2, 264, 295/5, 296/1, 270, 265/1, 262/1, 261, 260, 254/1 obręb Rogowo, gmina Rogowo;Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDTOB S.A.” - obwieszczenie SKO

11.09.2023

Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDTOB S.A.” - obwieszczenie SKOBudowa bud. inwent. – chlewni ...na budynek inwentarski – chlewnię o obsadzie 990 szt. tucznika (138,6 DJP) na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypiński

08.09.2023

Budowa bud. inwent. – chlewni ...na budynek inwentarski – chlewnię o obsadzie 990 szt. tucznika (138,6 DJP) na terenie działek 42/1, 42/2, 42/4 ob. Pręczki, gm. Rogowo, pow. rypińskiUstalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną na działce nr 99/23 położonej w obrębie Charszewo, gm. Rogowo

06.09.2023

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkaniową jednorodzinną na działce nr 99/23 położonej w obrębie Charszewo, gm. RogowoRozbudow drogi gminnej nr 120523C Rogowo - Brzeszczki Małe

04.09.2023

Rozbudow drogi gminnej nr 120523C Rogowo - Brzeszczki MałeUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie chodnika na częściach działek o numerach ewidencyjnych 295/2, 264, 295/5, 296/1, 270, 265/1, 262/1, 261, 260, 254/1 obręb Rogowo, gmina Rogowo

24.08.2023

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie chodnika na częściach działek o numerach ewidencyjnych 295/2, 264, 295/5, 296/1, 270, 265/1, 262/1, 261, 260, 254/1 obręb Rogowo, gmina RogowoUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 95/1 obręb Stary Kobrzyniec, gmina Rogowo

24.08.2023

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 95/1 obręb Stary Kobrzyniec, gmina RogowoInwest. celu pub. dla przed. inw. poleg. na rozbudowie sieci wod. na częściach działek o numerach ewidencyjnych 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/14 obręb Rogowo oraz części działki ewidencyjnej o numerze 171/9 obręb Huta, gmina Rogowo

21.08.2023

Inwest. celu pub. dla przed. inw. poleg. na rozbudowie sieci wod. na częściach działek o numerach ewidencyjnych 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/14 obręb Rogowo oraz części działki ewidencyjnej o numerze 171/9 obręb Huta, gmina RogowoObwieszczenie w spr. zgrom. mat. dowod. dot. wydania decyzji o warunkach zab. dla inw. pol. na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkaniową jedn., na terenie działki nr ewid. 99/23, poł. w m.Charszewo, gmina Ro

18.08.2023

Obwieszczenie w spr. zgrom. mat. dowod. dot. wydania decyzji o warunkach zab. dla inw. pol. na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na funkcję mieszkaniową jedn., na terenie działki nr ewid. 99/23, poł. w m.Charszewo, gmina RoLokalizacja inw. celu publicznego polegającego na przeb. napow. linii elektroenergetycznej śr. napięcia oraz budowie kab. linii elektroenerg. śred.o napięcia i niskiego napięcia na częściach działek o nr ewidencyjnych 9, 15, 21 obręb Rogówko, g

09.08.2023

Lokalizacja inw. celu publicznego polegającego na przeb. napow. linii elektroenergetycznej śr. napięcia oraz budowie kab. linii elektroenerg. śred.o napięcia i niskiego napięcia na częściach działek o nr ewidencyjnych 9, 15, 21 obręb Rogówko, gUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie chodnika na częściach działek o numerach ewidencyjnych 295/2, 264, 295/5, 296/1, 270, 265/1, 262/1, 261, 260, 254/1 obręb Rogowo, gmina Rogowo

08.08.2023

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie chodnika na częściach działek o numerach ewidencyjnych 295/2, 264, 295/5, 296/1, 270, 265/1, 262/1, 261, 260, 254/1 obręb Rogowo, gmina RogowoObwieszczenie o likwidacji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Rogowo

04.08.2023

Obwieszczenie o likwidacji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy RogowoZawieszenie z urzędu ...w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...wylesieniu mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu o powierzchni 1,25 ha na działce nr ewidencyjny 31, obręb Ruda, gmina Rogowo, powiat rypiński.

27.07.2023

Zawieszenie z urzędu ...w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...wylesieniu mającym na celu zmianę sposobu użytkowania terenu o powierzchni 1,25 ha na działce nr ewidencyjny 31, obręb Ruda, gmina Rogowo, powiat rypiński.ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu z syreną alarmową na działce o numerze ewidencyjnym 163/25 obręb Sosnowo, gmina Rogowo

26.07.2023

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu z syreną alarmową na działce o numerze ewidencyjnym 163/25 obręb Sosnowo, gmina RogowoPostępowanie z wniosku Gminy Rogowo oznaczone sygnaturą akt I Ns 89/23 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości w miejscowościach Sosnowo, Karbowizna, Pinino i Lisiny

26.07.2023

Postępowanie z wniosku Gminy Rogowo oznaczone sygnaturą akt I Ns 89/23 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości w miejscowościach Sosnowo, Karbowizna, Pinino i LisinyUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu z syreną alarmową na działce o numerze ewidencyjnym 70/1 obręb Nadróż, gmina Rogowo

25.07.2023

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu z syreną alarmową na działce o numerze ewidencyjnym 70/1 obręb Nadróż, gmina RogowoUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu z syreną alarmową na działce o numerze ewidencyjnym 351 obręb Rogowo, gmina Rogowo

25.07.2023

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu z syreną alarmową na działce o numerze ewidencyjnym 351 obręb Rogowo, gmina RogowoUstalenia warunków zab.dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku garaż. wraz z niezbędną infrast. techniczną na działkach nr 82/2 i 82/3 położonych w obrębie Rogowo, gmina Rogowo.

25.07.2023

Ustalenia warunków zab.dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz budynku garaż. wraz z niezbędną infrast. techniczną na działkach nr 82/2 i 82/3 położonych w obrębie Rogowo, gmina Rogowo.Ustalenie lok. inw.celu pub.polegającego na ...linii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowie kablowej linii elektroenerg. średniego nap. i niskiego napięcia na częściach działek o numerach ewidencyjnych 9, 15, 21 obręb Rogówko, gmin

21.07.2023

Ustalenie lok. inw.celu pub.polegającego na ...linii elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowie kablowej linii elektroenerg. średniego nap. i niskiego napięcia na częściach działek o numerach ewidencyjnych 9, 15, 21 obręb Rogówko, gminObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 585) starsze obwieszczenia »