Opłaty i podatki

Opłaty i podatki

NOWE Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. [...]

Zwolnienie od podatku od nieruchomości na rok 2013 r.

Uchwała nr XVIII/40/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 26 listopada 2012w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. [...]

Określenie wysokości podatku rolnego na 2013 rok.

Uchwała nr XVIII/41/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 26 listopada 2012w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( [...]

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.

Uchwała nr XVIII/37/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 26 listopada 2012w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U [...]

Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2013 r.

Uchwała nr XVIII/39/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 26 listopada 2012w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z [...]

Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.

Uchwała nr XVIII/38/2012Rady Gminy Rogowoz dnia 26 listopada 2012w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, [...]

Opłaty za wodę 2011 rok.

Uchwała nr III/13/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2010w sprawie przyjęcia taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 [...]

Określenie wysokości podatku rolnego na 2011 rok.

Uchwała nr XXXVIII/42/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 8 listopada 2010w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z [...]

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.

Uchwała nr XXXVIII/41/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 8 listopada 2010w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z [...]

Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2011 r.

Uchwała nr XXXVII/37/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 29 września 2010w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591,z 2002r [...]

Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok.

Uchwała nr XXXVII/36/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 29 września 2010w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr [...]

Opłaty za wodę 2010 rok.

Uchwała nr XXX/55/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2009w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca [...]

Określenie wysokości podatku rolnego na 2010 rok.

Uchwała nr XXIX/46/09Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2009w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z [...]

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.

Uchwała nr XXIX/44/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2009w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z [...]

Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2010 r.

Uchwała nr XXIX/43/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2009w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591,z 2002r [...]

Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

Uchwała nr XXIX/45/09Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2009w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, [...]

Opłaty za wodę 2009 rok.

Uchwała nr XX/47/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 grudnia 2008w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Określenie wysokości podatku rolnego na 2009 rok.

Uchwała nr XX/45/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 grudnia 2008w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 [...]

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009r.

Uchwała nr XVIII/35/2008Rady Gminy Rogowoz dnia 4 listopada 2008w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z [...]

Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2009 r.

uchwala się, co następuje :§ 1. Ustala się stawki roczne podatku od nieruchomości w wysokości :    1) od 1 m2  powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –  0,40 zł    2) od 1 m2 [...]

Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok.

       Uchwała  Nr XVIII/36/08  Rady  Gminy  Rogowoz dnia  04 listopada 2008r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 [...]

Opłaty za wode 2008 rok.

U C H W A Ł A  NR XII/46/07Rady Gminy Rogowoz dnia  28 grudnia 2007r w sprawie  opłaty za  wodę pobieraną  z urządzeń  zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2008 rok.  Na podstawie art. [...]

Określenie wysokości podatku rolnego na 2008 rok.

Uchwała nr XI/37/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2007w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 [...]

Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r.

Uchwała nr XI/36/2007Rady Gminy Rogowoz dnia 30 listopada 2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z [...]

Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2008 r.

Uchwała   Nr  X/34/07R a d y   G m i n y   R o g o w oz dnia  17 października  2007r w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok.

Uchwała  Nr  X/33/07Rady  Gminy  Rogowoz dnia  17 października  2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok.  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 [...]

Opłaty za wode 2007 rok.

Uchwała NR III/16/06 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie  opłaty za  wodę pobieraną  z urządzeń  zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo.   Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 [...]

Określenie wysokości podatku rolnego na 2007 rok.

Uchwała  Nr  II/12/06  R a d y  G m i n y   R o g o w oz dnia 06 grudnia 2006 r . w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z [...]

Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok.

Uchwała  Nr  II/13/06Rady  Gminy  Rogowoz dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o [...]

Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2007.

Uchwała  Nr   II/15/06  R a d y   G m i n y   R o g o w o  z dnia 06 grudnia 2006r w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Określenie wysokości podatku od psów na 2007 rok.

Uchwała   Nr  II/14/06R a d y  G m i n y   R o g o w oz dnia 06 grudnia 2006r w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie [...]

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

Uchwała  Nr  II/11/06Rady Gminy Rogowoz dnia  06 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2007r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Określenie wysokości podatku rolnego na 2006 rok.

Uchwała   Nr XXVI/32/05R a d y  G m i n y   w   R o g o w i e z dnia  24 listopada 2005 r . w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. [...]

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego ...

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. [...]

Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2006 rok.

Uchwała  Nr  XXVI/31/05Rady  Gminy  w  Rogowie z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2006 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2006.

Uchwała   Nr   XXVI/34/05  R a d y   G m i n y   w  R o g o w i e z dnia 24 listopada 2005r  w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 [...]

Określenie wysokości podatku od psów na 2006 rok.

Uchwała   Nr  XXVI/30/2005R a d y  G m i n y   w  R o g o w i e z dnia  24 listopada 2005 r . w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok.         Na podstawie art. [...]

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok

Uchwała Nr XXVI/33/05Rady Gminy w Rogowiez dnia 24 listopada 2005r     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o [...]

Określenie wysokości stawek opłaty targowej na 2005 rok.

Uchwała  Nr XX/1/05Rady  Gminy  w  Rogowiez dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku [...]

Opłaty za wode 2005 rok.

Uchwała nr XVIII/33/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 14.12.2004w sprawie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Określenie wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Uchwała nr XVII/29/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 1 grudnia 2004w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z [...]

Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2005 rok

Uchwała nr XVII/28/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 1 grudnia 2004w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z [...]

Określenie wysokości podatku rolnego na 2005 rok.

Uchwała nr XVII/30/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 1 grudnia 2004w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z [...]

Określenie wysokości podatku od psów na 2005 rok

Uchwała nr XVII/27/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 1 grudnia 2004w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591.z późn.zm.), [...]

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok

Uchwała nr XVII/26/2004Rady Gminy w Rogowiez dnia 1 grudnia 2004w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r [...]

Określenie wysokości podatku od nieruchomości na rok 2004

    Uchwała nr X/26/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 grudnia 2003w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z [...]

Określenie wysokości podatku rolnego na 2004 rok.

    Uchwała nr X/25/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 grudnia 2003w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym [...]

Określenie wysokości podatku od psów na 2004 rok

    Uchwała nr X/24/2003Rady Gminy w Rogowiez dnia 9 grudnia 2003w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591.z [...]

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r.

U C H W A Ł A  Nr X/23/2003 Rady Gminy w Rogowie z dnia  9 grudnia 2003r   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2004r.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 [...]

metryczka