Schemat struktury

W skład Urzędu wchodzą:

 1. Kierownictwo:
 • Wójt Gminy,
 • Z-ca Wójta Gminy
 • Sekretarz Gminy

       2.   Referat finansowy - symbol "Fn" - w skład którego wchodzą:

 • Skarbnik Gminy,
 • Główny księgowy,
 • Z-ca Skarbnika,
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej
 • Stanowisko ds. księgowości placówek oświatowych
 • Stanowisko ds. płac oświaty
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków,
 • Obsługa rady gminy,
 • Stanowisko ds. poboru podatków,
 • Stanowisko ds. obsługi kasy i z.f.ś.s
       3.   Referat Gospodarczy, Rozwoju i Promocji
 • Kierownik Referatu,
 • Stanowisko ds. dróg i kluczowych inwestycji,
 • Stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi, przyrody i ochrony środowiska,
 • Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego,
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych, działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż alkoholu i zaopatrzenia w energię elektryczną,
 • Stanowisko ds. organizacyjnych i obronnych,
 • Stanowisko pracy ds. promocji, funduszy unijnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • Pracownicy gospodarczy,
 • Konserwator
       4. Referat Spraw Obywatelskich
 • Kierownik Referatu,
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
 • Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego, programu „Dobry Start” oraz Karty Dużej Rodziny,
 • Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów szkolnych,
 • Stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych,
 • Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
       5. Urząd Stanu Cywilnego
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
       6.   Samodzielne stanowiska pracy:
 • Stanowisko pracy ds. informatyki 
 • Stanowisko pracy ds. oświaty
 • Stanowisko ds. archiwum zakładowego
 • Opiekun świetlicy
 • Animator
 • Kierowca gimbusu
 • Dowóz dzieci – opiekunka, pracownik gospodarczy
 • Intendent
 • Sprzątaczka


Schemat struktury organizacyjnej (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (20 maja 2020)
Opublikował: Mariusz Gębicki (1 czerwca 2020, 10:19:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4762