Sejm i Senat 2023

Sejm i Senat 2023

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców Na podstawie art. 37f  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Wójt Gminy Rogowo informuje o organizacji gminnego bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców wskazując [...]

Publiczne losowanie kandydatów do składów wszystkich komisji

Szanowni Państwo Pełnomocnicy komitetów wyborczych!Liczba kandydatów zgłoszonych w ustawowym terminie do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie gminy Rogowo jest większa niż wymagane składy, w środę 20.09.2023 r. o godz. 7:30 w [...]

Zgłoszenie skorzystania z darmowego transportu dla osób niepełnosprawnych, oraz tych którzy ukończyli 60 rok życia do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023

Informuję, że w terminie do 2 października 2023 roku w Urzędzie Gminy w Rogowie przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców z [...]

Obwodowe komisje wyborcze

W wyborach do Sejmu RP i do Senatu RPP powołuje się tylko jedną komisję w danym obwodzie.Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Rogowie (pokój nr 10),  przez urzędnika wyborczego [...]

metryczka