Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Gminy w Rogowie

Uchwały Rady Gminy w Rogowie z 2018 roku

Uchwały z roku 2018 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2017 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2016 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2015 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2014 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2013 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2012 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2011 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2010 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2009 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2008 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2007 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2006 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2005 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2004 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2003 Rady Gminy w Rogowie  |  Uchwały z roku 2002 Rady Gminy w Rogowie

Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze uchwały Rady Gminy w Rogowie »Uchwała nr XXXV/36/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 sierpnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok

Uchwała nr XXXIV/35/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 sierpnia 2018


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację inwestycji drogowej na terenie Gminy Rogowo.

Uchwała nr XXXIV/34/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 sierpnia 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogowo

Uchwała nr XXXIV/33/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 13 sierpnia 2018


w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczerby na lata 2018-2025

Uchwała nr XXXIII/32/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć

Uchwała nr XXXIII/31/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2018-2032.

Uchwała nr XXXIII/30/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.

Uchwała nr XXXIII/29/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 lipca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała nr XXXII/28/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2017 rok.

Uchwała nr XXXII/27/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2017 rok.

Uchwała nr XXXII/26/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2017 rok.

Uchwała nr XXXII/25/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018


w sprawie przystąpienia Gminy Rogowo do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

Uchwała nr XXXII/24/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogowo”.

Uchwała nr XXXII/23/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.

Uchwała nr XXXI/22/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzchowiska i Rumunki Likieckie.

Uchwała nr XXXI/20/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rogowie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała nr XXXI/19/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 kwietnia 2018


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Uchwała nr XXX/18/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Uchwała nr XXX/17/18 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 marca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2018 rok.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze uchwały Rady Gminy w Rogowie »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij