Schemat nr 1

W skład Urzędu wchodzą:

 1. Kierownictwo:
 • Wójt Gminy,
 • Sekretarz Gminy,
 • Skarbnik Gminy

    2.   Referat Spraw Obywatelskich - symbol "SO" w skład którego wchodzą:

 • stanowisko pracy ds. organizacyjnych i kadrowych,
 • stanowisko pracy ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych,
 • stanowisko pracy ds. wojskowych, przeciwpożarowych i dodatków mieszkaniowych
 • stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych
 • stanowisko pracy ds. świadczeń rodzinnych

    3.   Referat ogólny - symgol "Og" w skład którego wchodzą:

 • stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami, wodnej i zamówień publicznych,
 • stanowisko pracy ds. drogownictwa, kultury i promocji
 • stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej
 • stanowisko pracy ds. rolnictwa i obrony cywilnej

    4.   Referat finansowy - symbol "Fn" - w skład którego wchodzą:

 • Skarbnik Gminy pełniący równocześnie funkcję kierownika referatu,
 • stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej,
 • stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej,
 • stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat oraz obsługi Rady Gminy,
 • stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i ochrony zdrowia,
 • stanowisko pracy ds. obsługi kasy urzędu.

    5.   Urząd Stanu Cywilnego.

    6.   Samodzielne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy ds. płac w oświacie - symbol "Oś",
 • stanowisko pracy ds. kadrowych i socjalnych w oświacie - symbol "Oś",
 • stanowisko pracy - koordynator ds. oświaty - symbol "Oś",
 • stanowisko pracy - radca prawny,
 • stanowisko pracy - informatyk.

    Ponadto w skład Urzędu wchodzą:

 • pracownicy obsługi:

             a) sprzątaczka
             b) robotnik gospodarczy - 2 etaty.


                               

Schemat nr 1
Schemat nr 1

Kliknij na zdjęciu aby zobaczyć czytelny obraz struktury organizacyjnej lub pobierz plik (gif) (8kB) gif

metryczka


Wytworzył: Marianna Przeradzka (1 sierpnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (1 września 2003, 09:23:07)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (9 listopada 2005, 13:06:01)
Zmieniono: uaktualniono dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23804