Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok


Uchwała  Nr  II/11/06
Rady Gminy Rogowo
z dnia  06 grudnia 2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591 z późn.zm), art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i  opłatach lokalnych (  Dz.U. z  2006r  Nr  121, poz  844 z  późn. zmianami  ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.10.2006r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących   w  2007r  (  M.P. Nr  72, poz. 721), obwieszczenie  Ministra  Finansów  z  dnia  25.10.2006r  w  sprawie  wysokości  górnych granic  stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 75, poz. 758 )

uchwala, co następuje :

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 
 
a)od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         540 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie      900 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton            1.080 zł 
 

2.od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton       
 
-o liczbie osi – dwie  1.150 zł
-o liczbie osi – trzy   1.150 zł 

 

b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
 
-o liczbie osi – trzy                      1.250 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej        1.250 zł

c)równej lub wyższej niż 26 ton    
 
        
-o liczbie osi – cztery i więcej        1.654 zł

3.od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o
dopuszczalnej masie całkowitej  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton     
 
-o liczbie osi – dwie  1.252 zł  
-o liczbie  osi – trzy  1.150 zł  
 
                
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
 
-o liczbie osi – trzy                  1.577 zł  
-o liczbie osi – cztery i więcej    1.400 zł 

c)równej lub wyższej niż 26 ton


-o liczbie osi – cztery i więcej    2.452,80 zł 
 
 

4.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 
 
a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 1.080 zł  
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton    1.080 zł  
c)od 9 ton i poniżej 12 ton       1.080 zł   
 
        
 
5.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
 
-o liczbie osi – dwie    1.150 zł   
 
               
b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
 
-o liczbie osi – dwie   1.413 zł  


c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie  1.413 zł  
-o liczbie osi – trzy   1.723 zł 

 
6.od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
 
-o liczbie osi – dwie       1.150 zł
 
b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
 
-o liczbie osi – dwie  1.936,29 zł  

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie 1.938 zł
-o liczbie osi – trzy  2.505,15 zł 
 

7.od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
 
-od 7 ton i poniżej 12 ton      330 zł
 

8.od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
 
-o liczbie osi – jedna           350 zł
 
b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
 
-o liczbie osi – jedna    360 zł
-o liczbie osi – dwie      850 zł  

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie  1.150 zł 
-o liczbie osi - trzy    1.000 zł
 
            

9.od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
 
-o liczbie osi – jedna   350 zł 
 
b)równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
 
-o liczbie osi – jedna    562 zł
-o liczbie osi – dwie      1.292 zł

c)równej lub wyższej niż 36 ton

-o liczbie osi – dwie  1.700 zł 
-o liczbie osi – trzy 1.500 zł  
                 

10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
 
a)mniej niż 30 miejsc                     900 zł
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc    900 zł 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Marek Długokęcki

Plik do pobrania Podatek transportowy na 2007 rok (36kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (6 grudnia 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 grudnia 2007, 13:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1566